t> 6 มิถุนายน, 2013 | ไทยแลนด์ฟิตแอนด์เฟิร์ม แนะนำวิธีลดน้ำหนัก

Daily Archives: 6 มิถุนายน, 2013

อาหารลดน้ำหนัก

ตารางควบคุมอาหาร สำหรับการลดน้ำหนัก

ตารางควบคุมอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก สำหรับหลายๆท่านที่กำลังค้นหาแผนการลดน้ำหนักหรือตารางการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก โดยในแผนนี้จะแบ่งตารางการทานอาหารออกเป็นทั้งหมด 7 วัน ซึ่งหากว่ามีวินัยในการทานให้ได้ตามตารางได้ทุกวันจะสามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้ โดยแนะนำให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการออกกำลังกายลดน้ำหนัก โดยให้ออกกำลังกายลดน้ำหนัก 3 วันต่อสัปดาห์และใช้เวลาในการออกกำลังกายลดน้ำหนักในแต่ละครั้งประมาณ 20-30 นาทีขึ้นไป ส่วนวิธีการออกกำลังกายลดน้ำหนักนั้นอาจจะใช้วิธีการ วิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค หรือปั่นจักรยานก็ได้ ...